چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ - ۲۲:۵۴
شاعر همجنسگرای ایرانی بر فراز آسمان خراش های اسرائیل ۲۲ آذر ۱۳۹۴

شاعر همجنسگرای ایرانی بر فراز آسمان خراش های اسرائیل

"پیام فیلی" پس از سفر به تل آویو، مدعی شد هنوز باور نمی کند در سرزمین های اشغالی به سر می برد.