چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳:۱۵
پیشکسوت تیم ماشین سازی بستری شد ۱۴ آبان ۱۳۹۶

پیشکسوت تیم ماشین سازی بستری شد

پیشکسوت تیم فوتبال ماشین‌سازی تبریز در بیمارستان بستری شد.