شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۷:۲۱
تعریضی بر خبر «عقیم‌سازی زنان کارتن‌خواب» ۳۱ مرداد ۱۳۹۴

تعریضی بر خبر «عقیم‌سازی زنان کارتن‌خواب»

عصر تبریز/ دکتر محمدباقر صابری زفرقندی- روانپزشک و عضو هیات علمی و مدیر گروه مطالعات اعتیاد دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان در خبرها آمده بود که عقیم‌سازی زنان کارتن‌خواب ایرانی منتفی شد. مشخص نیست، کجا و توسط چه فرد، سازمان و یا دستگاهی چنین درخواستی صورت گرفته است که امروز تیتر خبر شود که […]