شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۷:۱۷
پیشگیری از قاچاق کالا با بکارگیری سامانه شناسه رهگیری کالا ۹ شهریور ۱۳۹۶

پیشگیری از قاچاق کالا با بکارگیری سامانه شناسه رهگیری کالا

عاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی نصب و بکارگیری سامانه شناسه کالا را یکی از راهکارهای مؤثر در پیشگیری از قاچاق کالا دانست.