شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۹
پیش آهنگان آذربایجان غربی حمایت خود از احیای دریاچه ارومیه را اعلام کردند ۲۸ آبان ۱۳۹۴

پیش آهنگان آذربایجان غربی حمایت خود از احیای دریاچه ارومیه را اعلام کردند

عصر تبریز: ۵۰ نفر از پیش آهنگان پیشتاز آذربایجان غربی با حضور در مسیرپل میانگذر دریاچه ارومیه و روی کشتی به نمک نشسته وریختن آب به بستردریاچه ارومیه،حمایت وکمک خودبرای احیای این نگین زیبای شمالغرب کشور را اعلام کردند. هدف از این آیین نمادین همدلی و همزبانی عمومی در تمامی برنامه های احیای دریاچه بود […]