شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۶
امضای قرارداد کشاورز با سومقایت آذربایجان ۹ بهمن ۱۳۹۷

امضای قرارداد کشاورز با سومقایت آذربایجان

مدافع ایرانی رسما به تیم سومقایت آذربایجان پیوست.