شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۳:۰۴
فرق ژلوفن با ایبوپروفن چیست؟ /آشنایی با انواع داروهای مسکن ۱۱ مهر ۱۳۹۵

فرق ژلوفن با ایبوپروفن چیست؟ /آشنایی با انواع داروهای مسکن

سردرد، کمردرد، دندان درد، استخوان درد و حتی درد مزمن خفیف نیز می‌تواند ناتوان کننده باشد و همین فرد را مجبور می‌کند برای تسکین درد و از بین بردن آن، مسکّن مصرف کند. درد علامت مهمی است و به میزان قابل توجهی با کیفیت زندگی یک فرد و عملکرد کلی او در ارتباط است. سردرد […]