پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۶:۳۲
تشکلهای زیست محیطی در مشارکت بین نهادها برای حفاظت از محیط زیست پیشگام شدند ۱۴ فروردین ۱۳۹۵

تشکلهای زیست محیطی در مشارکت بین نهادها برای حفاظت از محیط زیست پیشگام شدند

به همت تشکلهای زیست محیطی رفتگران طبیعت آذربایجان‌شرقی و همیاران زیست سبز مشارکتی فراگیر برای فرهنگ سازی حفظ محیط زیست در تبریز به نمایش گذاشته شد./گزارش و عکس از ژیلا عباسپور