جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۵۱
شاهکار کاتاروهای باشگاه شاهین در دوران خشکسالی کاراته استان ۲۵ آذر ۱۳۹۷

شاهکار کاتاروهای باشگاه شاهین در دوران خشکسالی کاراته استان

کاتاروهای باشگاه شاهین در دوران خشکسالی کاراته استان بازهم خوش درخشیدند.