جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۴
۲۴ تیر ۱۳۹۵

وزارت بهداشت: ایجاد مراکز بهداشتی برای زنان روسپی/۲ برابر شدن انتقال جنسی ایدز در ایران

حدود یک دهه پیش ۱۵ درصد موارد انتقال ایدز از طریق جنسی بود و اکنون به ۳۰ درصد افزایش یافته است.