شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۹:۰۵
کارتونیست تبریزی داور نمایشگاه بین المللی کارتون یونان شد ۸ آذر ۱۳۹۶

کارتونیست تبریزی داور نمایشگاه بین المللی کارتون یونان شد

لیلا علائی کارتونیست تبریزی در جمع پنج داور نمایشگاه بین المللی کارتون یوموتوس یونان ۲۰۱۷ قرار گرفت.