شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۳۲
یک نمونه از کارت‌های شناسایی بهزیستی! ۱ شهریور ۱۳۹۴

یک نمونه از کارت‌های شناسایی بهزیستی!

عصر تبریز: حفظ کرامت و حرمت بیماران یک اصل اخلاقی، اسلامی و حرفه ای است که در همه جای جهان شناخته شده است.این کارت شناسایی یک کودک اوتیستیک است که توسط سازمان بهزیستی صادر شده و باعث رنجش و احساس عدم کرامت در میان خانواده های این بیماران شده است. نکته تلخ تر این است […]