شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۵۰
حاشیه های داغ تر از متن در کارخانه الیاف شیشه مرند ۲۳ مرداد ۱۳۹۵

حاشیه های داغ تر از متن در کارخانه الیاف شیشه مرند

خبر هر چی باشد، فوری سوژه می شود، خبر خوب باشد بلافاصله همه مدعی اند، بد باشد همه مقصرند جز خودت. در این شهر همه، پیگیر همه چیزند، در این شهر همه مدعی اند، با این همه مدعی اما در بین شهرهای مدعی حرفی برای گفتن ندارد. عصر تبریز: می رفت که کام مان شیرین […]

وضعیت کارخانه الیاف شیشه مرند و رفع شبهه ها ۱۴ مرداد ۱۳۹۵

وضعیت کارخانه الیاف شیشه مرند و رفع شبهه ها

از زمان کارخانه الیاف شیشه مرند مدت کمی می گذرد و نباید اخبار آن با ناامیدی و یاس شما عزیزان پیگیری شود، به ویژه اینکه بار دیگر تاکید می شود که کارخانه الیاف شیشه مرند یک پروژه کاملا ملی است.