شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۰
قطار افزایش قیمت‌ها به سیمان رسید/سیمان هست ولی نیست! ۲۲ آبان ۱۳۹۹

قطار افزایش قیمت‌ها به سیمان رسید/سیمان هست ولی نیست!

این روزها علاوه بر کمبود سیمان و سختی پیدا کردن آن شاهد گران شدن سیمان نیز هستیم.