شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۷
ایران هم کاردار بحرین را اخراج کرد ۱۰ مهر ۱۳۹۴

ایران هم کاردار بحرین را اخراج کرد

وزارت خارجه ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد نفر دوم سفارت بحرین در تهران را به عنوان عنصر نامطلوب شناخته و به او ۷۲ ساعت برای ترک ایران فرصت داد.