شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۵۸
سیاست خارجی عربستان به سردرگمی و بی قراری گفتمانی مبتلا شده است ۱۶ دی ۱۳۹۴

سیاست خارجی عربستان به سردرگمی و بی قراری گفتمانی مبتلا شده است

کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل با بیان اینکه عربستان از قدرت ایران در منطقه احساس خطر می کند، ساختار تحریک آمیز با قالب سردرگمی و بی قراری گفتمانی را پوسته سیاست خارجی عربستان سعودی برشمرد.