جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۴
کارتخوان‌ها از فردا کارمزد می‌گیرند ۳۰ آذر ۱۳۹۴

کارتخوان‌ها از فردا کارمزد می‌گیرند

بنا بر این دستورالعمل از این پس بانکی که حساب دستگاه کارتخوان به آن متصل است باید در ازای هر تراکنش خرید بین ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ ریال کارمزد پرداخت کند.