شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۰
نامه جمعی از کارکنان رسمی کارگری بهزیستی استان آذربایجان شرقی به رییس سازمان بهزیستی کشور ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

نامه جمعی از کارکنان رسمی کارگری بهزیستی استان آذربایجان شرقی به رییس سازمان بهزیستی کشور

جمعی از کارکنان رسمی کارگری بهزیستی استان آذربایجان شرقی در نامه ای خطاب به رییس سازمان بهزیستی کشور خواستار تبدیل وضعیت خود شده اند.