شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۹:۰۲
کمیته ای برای بررسی شلاق خوردن کارگران تشکیل شود ۱۳ خرداد ۱۳۹۵

کمیته ای برای بررسی شلاق خوردن کارگران تشکیل شود

رسالت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دفاع از حقوق مشروع مظلومین بوده است، حال تفاوتی ندارد این مظلوم در تکاب باشد یا در فلسطین و لبنان و عراق.