شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۴۶
در تبریز؛ تله فیلم «سلام یاشاییش» به مرحله تدوین رسید ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

در تبریز؛ تله فیلم «سلام یاشاییش» به مرحله تدوین رسید

این فیلم که با محوریت کودکان سرطانی در شهر اولین ها کلید زده شد، طی ۱۴ روز تصویر برداری در استان  های تهران و آذربایجانشرقی با حضور بازیگران نامی کشور به مرحله تدوین رسید.