شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۵۴
۱ مرداد ۱۳۹۵

اقدام زیبای کارگر پتروشیمی بوعلی(سند)

یکی از کارگران پتروشیمی بوعلی ماهشهر ۲ روز از حقوق ماهانه خود را برای بازسازی و جبران خسارات آتش‌سوزی در پتروشیمی بوعلی ماهشهر اختصاص داده است.