شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۰
آغاز به کار آزمایشی کامیون نمایش سیار کانون آذربایجان شرقی ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

آغاز به کار آزمایشی کامیون نمایش سیار کانون آذربایجان شرقی

کامیون نمایش سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی اولین اجرای خود را به نمایش گذاشت.