جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۲۲
آیا رضای ۵ ماهه قربانی بی مسئولیتی شده است؟ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

آیا رضای ۵ ماهه قربانی بی مسئولیتی شده است؟

اگر به جای بچه یک چوپان، فرزند یکی از مسئولین شهر مریض می شد و تحت هر شرایطی در آن موقع شب، به بیمارستان مراجعه می کرد، پزشک شیفت باز هم برای معاینه نمی آمدند؟