شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۱
تذکر به ۳۰ کاندیدای متخلف در تبریز/ ارجاع پرونده کاندیداهای متخلف به دستگاه قضایی ۳ اسفند ۱۳۹۴

تذکر به ۳۰ کاندیدای متخلف در تبریز/ ارجاع پرونده کاندیداهای متخلف به دستگاه قضایی

متاسفانه برخی کاندیداهای انتخاباتی تخلفات متعددی را مرتکب شده اند و فرمانداری تبریز بطور حضوری و کتبی به آن ها تذکر داده است.