جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۳
در برنامه پنج ساله کانون پرورش فکری؛ ماموریت اصلی کانون، پرورش توان فکری و خلاقیت اعضا می باشد ۱۹ آذر ۱۳۹۶

در برنامه پنج ساله کانون پرورش فکری؛ ماموریت اصلی کانون، پرورش توان فکری و خلاقیت اعضا می باشد

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جهت جایگاه تعریف شده برای آن در سند چشم انداز ده ساله، برنامه پنج ساله کانون پرورش فکری را استخراج و تنظیم نموده است.