جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۰
فیلم/ نقاشی های به وسعت دریا ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

فیلم/ نقاشی های به وسعت دریا

نگاره هایی به رنگ امید و زندگی/چهارمین دوره نمایشگاه نقاشی کودکان مبتلا به سرطان جمعیت خیریه قلبهای سبز