شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۳۳
ترفندهایی برای کاهش مصرف بسته‌ اینترنت همراه ۲۶ بهمن ۱۳۹۴

ترفندهایی برای کاهش مصرف بسته‌ اینترنت همراه

هزینه های بالای اینترنت همراه و محدود بودن حجم بسته های اینترنتی موبایل، لزوم توجه به میزان استفاده و مدیریت آن را بیش از پیش کرده است.