جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۱
کاوه مدنی کیست؟ +سوابق ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

کاوه مدنی کیست؟ +سوابق

خبر خروج کاوه مدنی از کشور که توسط محمود صادقی اطلاع داده شد، موجی از واکنش ها را در فضای مجازی برانگیخت.