شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۱
کباب کوبیده ۵ متری ! ۱۵ آبان ۱۳۹۴

کباب کوبیده ۵ متری !

یک آشپز ایرانی تصویری از خود منتشر کرده که در آن یک سیخ کباب به طول تقریبی ۵ متر در دستان اوست.