شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۲
کتاب جامع گردشگری ارس منتشر شد ۲۶ اسفند ۱۳۹۴

کتاب جامع گردشگری ارس منتشر شد

برای نخستین بار کتاب جامع گردشگری ارس با عنوان «سلام ارس» در ۲۲۴ صفحه به زیور طبع آراسته شده و در تیراژ هزاران نسخه به گردشگران نوروزی و سرمایه گذاران این منطقه آزاد اهدا می شود.