شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۷
چهارمین کتاب محقق و پژوهشگر اهری چاپ شد ۲۵ آبان ۱۳۹۶
مکتب حیدر بابا؛ اثر جدید جعفر خضوعی

چهارمین کتاب محقق و پژوهشگر اهری چاپ شد

کتاب «مکتب حیدربابا» اثر جعفر خضوعی منتشر شد.