جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۴
استقبال دانش آموزان تبریزی از کتاب «نه به اعتیاد- آری، به زندگی» ۴ مرداد ۱۳۹۶

استقبال دانش آموزان تبریزی از کتاب «نه به اعتیاد- آری، به زندگی»

در راستای توانمندسازی و ارتقاء آگاهی های عمومی دانش آموزان درباره آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد، کتاب با موضوع «نه به اعتیاد- آری، به زندگی» در اداره پیشگیری های فرهنگی، اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تدوین و جهت توزیع و برگزاری مسابقه به اداره کل آموزش و پرورش استان ارسال شد.