شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۸
توزیع غیرقانونی کتابهای کمک درسی در مدارس مراغه ۱۴ مهر ۱۳۹۶

توزیع غیرقانونی کتابهای کمک درسی در مدارس مراغه

در پی توزیع کتابهای کمک درسی از سوی اولیاء مدارس در مراغه مدیر آموزش و پرورش این شهرستان آن را غیر قانونی دانست .