شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۵
به بهانه بازپخش سریال هزاردستان/ واقعیت کمیته مجازات چه بود؟ ۲۰ اسفند ۱۳۹۵

به بهانه بازپخش سریال هزاردستان/ واقعیت کمیته مجازات چه بود؟

سریال هزاردستان اثر فاخر و ماندگار مرحوم علی حاتمی برداشتی است آزاد از وقایع سالهای مشروطه تا سقوط پهلوی اول و اشغال ایران به دست متفقین که برخی از اتفاقات مطرح شده در آن با واقعیت انطباق چندانی ندارند ولی واقعیت کمیته مجازات چه بود؟ می توان اولین ترور تاریخ ایران معاصر را به نام […]