جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۳
برای ۲۰۱۸، تبریز را پر از نگارخانه کنید، پر کردنش با ما! ۴ مرداد ۱۳۹۵

برای ۲۰۱۸، تبریز را پر از نگارخانه کنید، پر کردنش با ما!

استاد برجسته گرافیک تبریز، با تاکید بر لزوم ایجاد مکانهای فرهنگی در شهر گفت: برای آیین آغاز تبریز ۲۰۱۸، حداقل باید ۲۰-۳۰ نگارخانه گشوده شود، پر کردنش با ما هنرمندان.