شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۵
اعزام کشتی های جنگی ایران به جمهوری آذربایجان ۲۵ مهر ۱۳۹۵

اعزام کشتی های جنگی ایران به جمهوری آذربایجان

 برای نخستین بار ناو گروهی از منطقه چهارم نیروی دریایی صبح یکشنبه ۲۵ مهر با پیام صلح و دوستی عازم بندر باکو کشور جمهوری آذربایجان شد. عصر تبریز: برای نخستین بار ناو گروهی از منطقه چهارم نیروی دریایی صبح یکشنبه ۲۵ مهر با پیام صلح و دوستی عازم بندر باکو کشور جمهوری آذربایجان شد. ناوشکن […]