شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۲
این ۱۰ کشور نیروی مسلح ندارند ۱۳ دی ۱۳۹۴

این ۱۰ کشور نیروی مسلح ندارند

در این مطلب با ۱۰ کشوری آشنا می شویم که اساسا نیروهای مسلح ندارند.