شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۹:۵۲
وحدت شیعه و سنی برای دفاع از اسلام؛ کلیپ لبیک حامد زمانی در مورد مدافعان حرم ۶ دی ۱۳۹۴

وحدت شیعه و سنی برای دفاع از اسلام؛ کلیپ لبیک حامد زمانی در مورد مدافعان حرم

درحالی که مفاهیم شعر این کلیپ بیشتر به مذهب شیعه نزدیک هست، در انتهای کلیپ خواهید دید که یکی از نیروهای ویژه که برای نجات آمده با دست بسته نماز می خواند.