شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۵
فیلم کوتاه “هستی” از دانشگاه نبی اکرم (ص) ، تنها نماینده ایران در چهل و چهارمین جشنواره بین المللی هوئسکا  کشور اسپانیا ۵ خرداد ۱۳۹۵

فیلم کوتاه “هستی” از دانشگاه نبی اکرم (ص) ، تنها نماینده ایران در چهل و چهارمین جشنواره بین المللی هوئسکا کشور اسپانیا

فیلم کوتاه “هستی” به کارگردانی کمال پرناک (دانشجوی رشته کارگردانی دانشگاه نبی اکرم (ص)) و به تهیه کننده گی دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز، به چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم هوئسکا کشور اسپانیا راه یافت