جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۳
کمبود ۲ هزار پرستار در بیمارستان‌های استان ۲۵ بهمن ۱۳۹۴

کمبود ۲ هزار پرستار در بیمارستان‌های استان

ر حال حاضر حدود ۷ هزار پرستار در بیمارستان‌های استان به دو صورت رسمی و شرکتی در حال فعالیت هستند.