جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۱
ترک اجباری؛ راهی که ۳۰ سال است با آن هیچ معتادی را درمان نکردیم؛ چرا اصرار داریم با روش های منسوخ در مقابل اعتیاد بایستیم؟ ۳۰ آبان ۱۳۹۵

ترک اجباری؛ راهی که ۳۰ سال است با آن هیچ معتادی را درمان نکردیم؛ چرا اصرار داریم با روش های منسوخ در مقابل اعتیاد بایستیم؟

روش های بازپروری و جمع آوری معتادان در مراکز نگهداری و ترک اجباری از جمله راهکارهای بیات شده ای بود که بارها و بارها طی ۳۰ سال گذشته بدون هیچ فایده ای و در عین اینکه سالانه میلیاردها تومان از بودجه را به خود اختصاص می داد، مورد آزمون قرار گرفت در حالیکه این روش […]