جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۷
درباره آنچه این روزها در بازار تبریز می گذرد/تبریزی ها تحسین برانگیزند ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

درباره آنچه این روزها در بازار تبریز می گذرد/تبریزی ها تحسین برانگیزند

تبریز را به عنوان “شهر اولین ها” می شناسیم و اینک بار دیگر این شهر، اولین شهری شده است که مردمش برای نجات اقتصادی دست به انتخاب زده اند. تبریزی ها، تحسین برانگیزند. عصر تبریز:مردم تبریز را باید ستود و تحسین کرد، بی هیچ تردیدی. آنها از همگراترین مردمان ایران هستند و رشد همه جانبه […]