شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۵
فرماندار تبریز به کمپین ترک و جمع آوری قلیان ها پیوست ۲ تیر ۱۳۹۵

فرماندار تبریز به کمپین ترک و جمع آوری قلیان ها پیوست

فرماندار تبریز گفت : قلیان با استفاده از سیاست های بازدارنده از قلیان سراها جمع آوری می شود.