جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۹
اینجا مهربانی دیوار نمی خواهد! بلکه دل می خواهد! ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

اینجا مهربانی دیوار نمی خواهد! بلکه دل می خواهد!

بیایید اندکی از بار سنگین و غم بزرگ بیماری را از دل کوچک این فرشته آسمانی برداریم.