جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۲۲
نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بدون حضور نمایندگان مجلس ۳۱ تیر ۱۳۹۵

نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بدون حضور نمایندگان مجلس

برگزاری نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور تعدادی از نمایندگان علی الخصوص نمایندگان کمیسیون اقتصادی، کمیسیون عمران، صنایع و معادن می توانست نتایج بهتر و موثرتری داشته باشد.