شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۳
حامی یابی برای ۹ هزار یتیم و فرزند محسنین آذربایجان شرقی در ماه رمضان ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
مدیرکل کمیته امداد آذربایجان‌شرقی خبر داد؛

حامی یابی برای ۹ هزار یتیم و فرزند محسنین آذربایجان شرقی در ماه رمضان

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان‌شرقی گفت: برای ۹ هزار نفر از ایتام طرح اکرام و محسنین در ماه رمضان حامی جذب خواهد شد.