جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۸
دُلمه به نمایندگی از جمهوری‌ آذربایجان وارد فهرست میراث جهانی یونسکو شد ۱۵ آذر ۱۳۹۶

دُلمه به نمایندگی از جمهوری‌ آذربایجان وارد فهرست میراث جهانی یونسکو شد

غذای سنتی دُلمه از سوی جمهوری آذربایجان در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید.