شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۵۱
دلیل شکست تراکتور در پروندههای فسخ یک طرفه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

دلیل شکست تراکتور در پروندههای فسخ یک طرفه

رئیس کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال توضیحات کاملی را در خصوص پرونده‌های اخیر باشگاه تراکتور ارائه کرد.