شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۹:۰۶
حکم اعدام برای گاوی که از مرز رد شد! ۱۵ خرداد ۱۳۹۷

حکم اعدام برای گاوی که از مرز رد شد!

در بلغارستان یک گاو حامله به دلیل رد شدن از مرز و ترک خاک اتحادیه اروپا به مرگ محکوم شده است.