شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۵۵
وام ازدواج به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت ۲۴ دی ۱۳۹۸
با تصویب کمیسیون تلفیق؛

وام ازدواج به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت

عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بر اساس مصوبه امروز این کمیسیون، وام ازدواج ۵۰ میلیون تومان شد.